Music Parade

YUMŞAQ PLAYMATLAR / Dwinguler

Music Parade

HAQQINDA

Körpələrin təxəyyülünün inkişafı üçün xüsusi şəkildə dizayn edilmişdir. Həmçinin bu playmatlar övladlarınızın rahat hərəkətini təmin edəcəkdir. Sadə va sakit oyun matları hesabına körpələr asanlıqla gimnastik hərəkətlar edə biləcək, öyrədici oyunlar hesabına isə məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirə biləcək. Dwinguler Music Parade məhsulunun ön tərəfi meşə təsviri ilə dizayn edilmişdir. Playmatın mövzusu meşə heyvanlarından ibarət orkestrdir. Odur ki, körpələr heyvanlarla birgə həm də musiqi alətlərinin səsini öyrənmiş olacaqdirlar. Playmat ilə birlikdə qələm də təqdim edilir. Qələmm ilə playmatdakı təsvirlərə toxunduqda onlara aid səsləri eşitmək mümkün olur.

599
Say
ÖLÇÜSÜ
X X
Praktik
Möhkəm
Tez təmizlənən
Ekoloji təmiz
Sadə
Made in Korea

FUNKSIONALLIQ

Öz çox funksionallığı sayəsində Dwinguler Music Parade dünyanı yenicə kəşf etməyə başlayan körpələrin zəkasının inkişafında böyük rol oynayacaqdır. Bu playmat sizin övladınızın ham məntiqi təfəkkürünü yaxşılaşdıracaq, həm də vaxtini daha əyləncə ilə keçirə bilməyinə səbəb olacaqdır. Xüsusi dizayni va calbediciliyi körpələrin sevincinə səbəb olacaqdır. Oyun dəstinə əlavə edilən xüsusi rəqəmsal qələm isa körpələrin yeni texnologiyalara olan marağını artıracaqdır.

TƏHLÜKƏSİZLİK

Dwinguler brendinin Music Parade adlı bu məhsulu yumşaqlıq və sadəlik sayəsində körpələrin hərəkətlərinin rahat şəkildə edə bilməsinə imkan yaradır. Əzələ sisteminin inkişafında çox faydalıdır. Çünki bu playmatlar adi döşəmədən və yaxud xalçalardan fərqli olaraq yüksək amartizasiyalılıq və yumşaqlıq kimi vacib xüsusiyyətlərə malikdir. Xüsusi tekstura, qalınlıq və yumşaqlıq sayəsində zərbələrdən, cızıqlardan, soyuqdan və sair zərərli təsirlərdən asanlıqla körpələri qoruyur. İdman hərəkətləri Music Parade playmatının üzərində çox təhlükəsiz və əyləncəli bir şəkildə baş verir.

VACİB XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Cəlbedici, Praktik və Rahat
TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Qalınlığı 15 mm-dir. Ölçüləri isə 230 sm X 140 sm-dir. Yumşaq olması ilə yanaşı, həm də xüsusi materiallar sayəsində zərbə və deformasiyalara da qarşı davamlıdır.